Monday, 14 September 2015

CUM SE SCRIE CORECT - NUMERALELE


Lecția 5 : 
Obiectivele lecţiei / مواضيع الدرس

Aici vom învăţa: هنا سوف نتعلم
  • să numărăm / أن نعد 

CUM SE SCRIE CORECT - NUMERALELE

كيف نكتب الأعداد بصورة صحيحة 
1/unu, una أونو - أونا
2/doi, două دوي - دوا
3/trei تري
4/patru باترو
5/cinci جنج
6/şase شاسة
7/şapte شابتة
8/opt اوبت
9/nouă نوا
10/zece زيجة

11/unsprezece اونسبرا زيجة
12/doisprezece, douăsprezece:  دوا سرا زيجة /  دوي سبرا زيجة
13/treisprezece تريسبرا زيجة
14/paisprezece بايسبرا زيجة
15/cincisprezece (pronunţat în tempo rapid "cinsprezece") جنجسبرا زيجة
16/şaisprezece شايسبرا زيجة
17/şaptesprezece شابتة سبرا زيجة
18/optsprezece اوبتسبرا زيجة
19/nouăsprezece نواسبرا زيجة
20/douăzeci دوا زيج

21/douăzeci şi unu, douăzeci şi una دوا زيج شي اونو /دوا زيج شي اونا
22/douăzeci şi doi, douăzeci şi două دوا زيج شي دوي / دوا زيج شي دوا
23/douăzeci şi trei دوا زيج شي تري
24/douăzeci şi patru دوا زيج شي باترو
25/douăzeci şi cinci دوا زيج شي جنج
26/douăzeci şi şase دوا زيج شي شاسة
27/douăzeci şi şapte دوا زيج شي شابتة
28/douăzeci şi opt دوا زيج شي اوبت
29/douăzeci şi nouă دوا زيج شي نوا
30/treizeci تري زيج

40/patruzeci باترو زيج
50/cincizeci جنج زيج
60/şaizeci شاي زيج
70/şaptezeci شابتة زيج
80/optzeci اوبت زيج
90/nouăzeci نوا زيج
100/o sută او سوتة

101/o sută unu, o sută una او سوتة اونو / او سوتة اونا
102/o sută doi, o sută două او سوتة دوي / او سوتة دوا

200/două sute دوا سوتة
300/trei sute تري سوتة
400/patru sute باترو سوتة
500/cinci sute جنج سوتة
600/şase sute شاسة سوتة
700/şapte sute شابتة سوتة
800/opt sute اوبت سوتة
900/nouă sute نوا سوتة
1000/o mie او مية

1001/o mie unu; o mie şi unu, o mie şi una او مية شي اونو / او مية شي اونا
1002/o mie doi; o mie şi doi, o mie şi două او مية شي دوي / او مية شي دوا

1100/o mie o sută او مية او سوتة
1200/o mie două sute او مية دوا سوتة
1300/o mie trei sute او مية تري سوتة
1400/o mie patru sute او مية باترو سوتة
1500/o mie cinci sute او مية جنج سوتة
1600/o mie şase sute او مية شاسة سوتة
1700/o mie şapte sute او مية شابتة سوتة
1800/o mie opt sute او مية اوبت سوتة
1900/o mie nouă sute او مية نوا سوتة
2000/două mii دوا مي

10000/zece mii زيجة مي

Alte exemple: أمثلة
1914 - o mie nouă sute paisprezece او مية نوا سوتة باي سبرا زيجة
1922 - o mie nouă sute douăzeci şi doi/două او مية نوا سوتة دوا زيج شي دوي / دوا
763 - şapte sute şaizeci şi trei شابتة سوتة شاي زيج شي تري
24571 - douăzeci şi patru de mii cinci sute şaptezeci şi unu/una دوا زيج شي باترو ده مي جنج سوتة شابتة زيج شي اونو / اونا

No comments: